אודות האגף

ענבל חברה לביטוח בע"מ פועלת כזרוע ביצועית של ממשלת ישראל ומוסדותיה. ענבל חברה לביטוח פועלת באופן מקצועי, שקוף ועל פי כל דין. החברה מסייעת למשרדי הממשלה השונים במימוש יעדיהם ונותנת מענה בתחומי עשייה מגוונים. לדוגמה, התקשרויות המחייבות התמחות בהליכי מכרזים, רכש והתקשרויות על פי הדין.

 

אגף הרכש והמכרזים בענבל חברה לביטוח מתווה ומבצע את מדיניות החברה בכל הקשור לרכש, מכרזים והתקשרויות. האגף מתמחה בגיבוש מדיניות לביצוע התקשרויות לרכישת שירותים וטובין, בהתאם לחזון ויעדי העל של החברה ובהקפדה יתרה על שמירת שלטון החוק, כללי מנהל תקין וטוהר מידות.

תפקידי האגף:

  • מכרזים והליכים - אחריות כוללת לתכנון, הכנה, ניהול ופרסום של מכרזים והתקשרויות בתחומי הפעילויות השונות של החברה;

  • התקשרויות - ניהול כולל של מערך ההתקשרויות בענבל חברה לביטוח;

  • ליווי וייעוץ - לאגפי החברה השונים בכל הקשור להתקשרויות לרכש שירותים וטובין, בהתאם לנהלי החברה.