אודות האגף

אגף חשבונאות, בקרה ודיווח ממשלתי בענבל חברה לביטוח בע"מ מעניק שירותי חשבות, פיקוח ובקרה למשרדי האוצר, הכלכלה והתיירות. שירותי האגף מאופיינים בתהליכים פיננסיים ותפעוליים שונים, כדוגמת טיפול בהסכמי הלוואות, הקמת לוחות סילוקין, ביצוע רישומים חשבונאיים, ביצוע בקרה תקציבית, ביצוע בקרה חשבונאית על דרישות תשלום לקבלת מענקים ועוד. היקפי הפעילות הכמותיים אליהם מתייחס השירות הניתן באגף (תקנות תקציב, פקודות יומן, דרישות תשלום וכיו"ב)  הינם גבוהים ביחס למרבית החשבויות במשרדי הממשלה, במיוחד בכל מה שכרוך בתהליכים פיננסיים.

 

השירותים ניתנים באמצעות שלוש מחלקות כמפורט:

מחלקת הלוואות ופיקדונות   – מתן שירותים לחשבות מטה החשב הכללי;

מחלקת דיווח כספי ממשלתי – מתן שירותים לחטיבת חשבונאות ודיווח בחשב הכללי;

מחלקת מענקים וסיוע מנהלי – מתן שירותים לרשות להשקעות במשרד הכלכלה ולאגף תכנון ומנהל במשרד התיירות.

 

ליצירת קשר עם האגף:

 

טלפון: 03-9778794

מייל: mt.sherut@inbal.co.il