בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות מערכות ממוחשבות לביצוע הליכי רכש ממוכנים

מספר מכרז:
04/2023
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
09/05/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
24/05/2023
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
09/05/2023
מועד אחרון להגשת הצעות:
07/06/2023 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד