הדירקטוריון מתכנס לפחות שש פעמים בשנה

 • יהלי רוטנברג
  • יושב ראש
 • יצחק קליין
  • ועדת הכספים
  • ועדת כוח אדם
  • ועדת אסטרטגיה והיגוי למחשוב
  • ועדת אכיפה מנהלית
 • אורית ברזילי
  • ועדת הכספים
  • ועדת ביקורת
  • ועדת השקעות
  • ועדת אכיפה מנהלית
 • מאיר מנחם
  • ועדת הכספים
  • ועדת ביקורת
  • ועדת השקעות
 • עודד שמיר
  • ועדת הכספים
  • ועדת ביקורת
  • ועדת אסטרטגיה והיגוי למחשוב
  • ועדת אכיפה מנהלית
 • מנשה רם
  • ועדת הכספים
  • ועדת השקעות
  • ועדת כוח אדם
  • ועדת אסטרטגיה והיגוי למחשוב
 • האלה ג'ראיסי סאלם
  • ועדת ביקורת
  • ועדת השקעות
  • ועדת כוח אדם
  • ועדת אסטרטגיה והיגוי למחשוב

ועדות הדירקטוריון

ועדת הכספים

מתכנסת לפחות חמש פעמים בשנה

ועדת ביקורת

מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה

ועדת השקעות

מתכנסת מדי חודש

ועדת כוח אדם

מתכנסת לפי הצורך

ועדת אסטרטגיה והיגוי למחשוב

מתכנסת לפי הצורך

ועדת אכיפה מנהלית

מתכנסת לפי הצורך