מחלקת הלוואות ופיקדונות

מחלקת הלוואות ופיקדונות – מעניקה שירותים לחשבות מטה החשב הכללי במשרד האוצר:

  1. ניהול ותפעול מערך ההלוואות הניתנות באופן ישיר ללווה;

  2. בקרה חשבונאית על מערך ההלוואות הניתנות באמצעות בנקים שונים;

  3. ניהול ותפעול מערך הלוואות ופיקדונות בערבות מדינה;

  4. ניהול פיקדונות המופקדים הן בחשב הכללי והן בבנקים שונים.