מכרז פומבי לאספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול הרשאות חזקות – PAM (Privileged Access Management) עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
08/2023
תחום:
  • מערכות מידע

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
16/08/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
04/09/2023
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
16/08/2023
מועד אחרון להגשת הצעות:
08/11/2023 - 10:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ענבר אשל
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד