מכרז פומבי לאספקת תווי שי דיגיטליים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
13-2023
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
23/07/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
31/07/2023
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
23/07/2023
מועד אחרון להגשת הצעות:
14/08/2023 - 13:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד