מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים לאספקת שירותי ייעוץ, ליווי, ניתוח וכתיבת מכרזים לרכש ותחזוקת כלי רכב ואביזרים נלווים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
37/2022
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
11/07/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
25/07/2023
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
20/08/2023 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה ישראלי, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד