מכרז פומבי למתן שירותי אספקה של חלקי חילוף מקוריים ותחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
29/2022
תחום:
  • כלי רכב

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
30/10/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
10/11/2022
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
23/11/2022 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה אלון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד