מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול תיקי השקעות עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

מספר מכרז:
02/2023
תחום:
  • כללי

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
17/04/2023
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
04/05/2023
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
22/05/2023 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
שירה אלון, עו"ד
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד