רקע

ממשלת ישראל החליטה בתאריך 15.7.2010, בהחלטה מספר 1988, לעודד השקעת גופים מוסדיים בתעשיית עתירת הידע בשנים 2011-2012, באמצעות השתתפות המדינה בסיכון הגלום בהשקעות הון סיכון בתעשייה זאת. הממשלה החליטה להקצות סכום של עד 200 מיליון ₪ למטרה זו.

התעשייה עתירת הידע היא ענף מרכזי וממובילי הצמיחה של המשק הישראלי. חלק משמעותי מהחברות בתעשייה ממומנות על ידי קרנות הון סיכון ישראליות. מימון זה מתבסס בעיקר על הון זר. מטרתה של החלטת הממשלה היא לבסס את תעשיית עתירת הידע הישראלית גם על הון מקומי, בנוסף להון זר.

 

אנשי קשר:

ליאור שמריהו - מייל: liors@inbal.co.il

טלפון: 03-9778011

 אילנית שרוני - מייל: ilanits@inbal.co.il

טלפון: 03-9778005

 

מסמכי התכנית:

תוכנית עידוד לגופים מוסדיים להשקיע בתעשייה עתיר ידע בישראל

מסמך שאלות ותשובות מספר 1

מסמך שאלות ותשובות מספר 2

מסמך שאלות ותשובות מספר 3

מסמך שאלות ותשובות מספר 4

מסמך שאלות ותשובות מספר 5

מסמך שאלות ותשובות מספר 6