רקע ופעילות

ענבל חברה לביטוח בע"מ הוקמה כחברת ביטוח ממשלתית בינואר 1978. שר האוצר ממונה על ענבל ובראש דירקטוריון החברה עומד החשב הכללי במשרד האוצר. החברה מונה כ-250 עובדים וממוקמת בקרית שדה התעופה (איירפורט סיטי).

ענבל חברה לביטוח משמשת כזרוע ביצוע מקצועית ומובילה של ממשלת ישראל ומשרד האוצר ומסייעת לו במימוש יעדיו. ענבל מתמחה במתן שרותי ניהול פיננסיים מגוונים לרבות, ייעוץ, כיסוי ביטוחי וניהול סיכונים ביטוחיים עבור הממשלה. בנוסף, ענבל משמשת פלטפורמה לניהול פרוייקטים ונכסים שבתחום אחריותו של החשב הכללי ושל יחידות ממשלתיות נוספות.

תחומי פעילות ויחידות החברה:

  • פעילות ביטוחית - כחברת הביטוח הממשלתית מחזיקה ענבל ברישיונות ביטוח במספר ענפים, שהעיקרי ביניהם הוא ביטוח רכוש מדינת ישראל. החברה מעניקה ביטוח לרכושה של מדינת ישראל כנגד רכישת ביטוח משנה בחו"ל לאירועי קטסטרופה.

  • הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה - הקרן מעניקה כיסוי ביטוחי ליחידות הממשלתיות השונות, במסגרת ביטוח עצמי, בהתאם למדיניות משרד האוצר והחלטות החשב הכללי. כל פעולות הקרן הפנימית נעשות עבור ממשלת ישראל והגופים שבשליטתה. הקרן פעילה במרבית תחומי הכיסוי הביטוחי במטרה להגן על מוסדות הממשלה השונים. הכיסויים שהיא מעניקה מגוונים וכוללים בין השאר: כיסוי בתחום הרכב, רכוש, הגנה משפטית לעובדי מדינה, חבות צד ג', אחריות מקצועית ועוד. הקרן הפנימית אחראית גם על תחום ניהול הסיכונים ברפואה, ניהול סיכונים בתחום הרכב, מתן ייעוץ ביטוחי ליחידות הממשלה במסגרת הליכי התקשרות עם צדדי ג', ייצוג המדינה בתביעות במסגרת הכיסויים של הקרן, רכישת ביטוחי משנה ועוד.

  • אגף פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי - האגף מהווה חלק מחטיבת הפרויקטים, המשותפת לענבל ולאגף החשב הכללי במשרד האוצר. האגף מרכז ומוציא לפועל פרויקטים לאומיים בשיתוף המגזר הפרטי ומתמחה בליווי מקצועי של הפרויקטים החל משלב הייזום, דרך שלבי המכרז השונים, בחירת זוכה, שלבי הסגירה הפיננסית וההקמה וליווי שוטף של הפרויקטים בתקופת ההפעלה.

  • סוכנות הנסיעות הממשלתית – הסוכנות מטפלת בנסיעות לחו"ל של עובדי מדינה בתפקיד. הסוכנות  מעניקה שירותים למשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, קופות חולים ואוניברסיטאות.

  • אגף חשבונאות בקרה ודיווח ממשלתי – האגף מעניק שירותי חשבות, פיקוח ובקרה למשרדי האוצר, הכלכלה והתיירות. שירותי האגף מתאפיינים בתהליכים פיננסיים ותפעוליים שונים, לדוגמא: טיפול בהסכמי הלוואות, לוחות סילוקין, רישומים חשבונאיים, ביצוע בקרה חשבונאית על דרישות תשלום לקבלת מענקים, ועוד.

  • יחידת  הרכש הממשלתי - היחידה מהווה חלק ממנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר. ליבת עיסוקה הינו עריכה וניהול של מכרזים והסמכים מרכזיים, קידום מערכות דיגיטליות תומכות רכש ותחזוקת קטלוג החומרים הממשלתי. היחידה פועלת תחת הנחייתו המקצועית של מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר.

  • יחידת החוב הממשלתי – היחידה מהווה חלק מיחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי שבמשרד האוצר. היחידה אחראית על ניהול מצבת החוב הקיים, ועל גיוסי החוב השוטפים לצורך מימון פעילות הממשלה.