רשימת מציעים למתן שירותי תחזוקה ו/או תיקון נזקי תאונות דרכים למשאיות ואוטובוסים של מדינת ישראל וגופים נוספים

מספר מכרז:
35/2022
תחום:
  • כלי רכב

מועדים חשובים

מועד פרסום ההליך:
03/11/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה:
31/05/2029
מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה:
הגשת הצעות החל מתאריך:
מועד אחרון להגשת הצעות:
01/07/2029 - 14:00
כל התשובות תפורסמנה באתר ענבל ותחייבנה משפטית את הצדדים

מידע כללי להליך

איש קשר בענבל:
עו"ד ורד גלאם
דואר אלקטרוני:
שאלות/הבהרות יועברו לאיש הקשר בדואר אלקטרוני בלבד