התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה הנימוקים לפטור
326 שירותי תדלוק לרכבי ענבל. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 21/09/2022 הנימוקים לפטור מכרז חשכ"ל חדש הוכרע וניתנה הודעה בהתאם, להתקשרות עם הזוכים החדשים.
325 הליך לבחירת נותן שירותים לתפקיד מפתח NET . מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 13/07/2022 הנימוקים לפטור אישור מחדש של תוצאות ההליך בגין מועמדותה של מועמדת מחברת מטריקס, כפי שאושר במקור על ידי הוועדה ביום 25 למאי 2022 וטרם ביטול החלטה זו ביום 2 ביוני 2022, לאור ביטול מועמדות של נותנת שירותים אחרת שזכתה בהליך המדובר, אך ביקשה למשוך הצעתה.
324 השתלמות לעובדי החברה. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 06/07/2022 הנימוקים לפטור בוצע הליך תחרותי בין ספקי חשכ"ל באשכול הרלוונטי להשתלמויות עובדי חברה. ההצע ה קיבלה את מרב הניקוד כפי שנקבע בתנאי ההליך.
323 ברוקר לביטוח חבויות מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 21/09/2022 הנימוקים לפטור הארכה המבוקשת נדרשת במטרה לצאת למכרז חבויות וזאת לאור תנאי התוכנית הקיימים שאינם מספקים ואינם בהתאם לנדרש למדינת ישראל. מבטחי המשנה באמצעות וויליס הסכימו להאריך את הכיסוי הביטוחי לתקופה נוספת של 3 חודשים.
322 שדרוג מערכת שליטה ובקרה פרויקט מערכת גילוי אש ומערכת גילוי וכיבוי בגז בלוחות חשמל בית המשפט העליון. מספר תקנה 3 (4)(ב)(1) תאריך החלטה 13/07/2022 הנימוקים לפטור מערכת השליטה והבקרה אשר אמורה להיות מסופקת במסגרת פרויקט זה הוגדרה על ידי המתכנן בתהליך התיחור כאשר היא כוללת התראה בהגדרת ""אזור"" בלבד. לקראת סיום ביצוע העבודות, הנהלת בתי המשפט באמצעות השמאי מטעם ענבל,מבקשת הזוכה ""אפקון""לשדרג את המערכת כך שתהיה התראה בהגדרת ""גלאי"" ולא רק בהגדרת אזור וזאת משום שמדובר במיקום רגיש במיוחד.
321 שירותי ניתוח נתונים להפקת דו"ח הערכת נזק מרבי (MPL) במקרה של רעידת אדמה עבור בתי הספר במדינת ישראל. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/07/2022 הנימוקים לפטור לבקשת החשב הכללי במשרד האוצר, נדרש להרחיב את ההתקשרות עם AIR עבור בניית מודל MPL לבתי הספר במדינת ישראל. לצורך הפקת הדו"ח האמור, המודל יסופקו לחברת וריק (אייר) נתונים שהתקבלו ממשרד החינוך אודות מבני בתי-הספר ברחבי הארץ, וזאת במטרה לבחון את תיאבון הסיכון של החשכ"ל בעיקר מפני רעידת אדמה ו/או שריפות.
320 שירותי ניטור משתמים קידום אורגני ותחזוקת אתר היחידה לניהול סיכונים ברפואה. מספר תקנה 3(4)ב(3) תאריך החלטה 07/09/2022 הנימוקים לפטור לאור העובדה כי המערכת היחידה שנדרשת לניטור וקידום אורגני היא אתר היחידה לניהול סיכונים אין זה נכון להפריד בין שרותי הניטור לשירותי תחזוקה של אתר היחידה ואיחוד השירותים מהווה יתרון. ההפרדה ביניהם תגרום לבעיות ולצורך בהשקעת עבודה רבה בתיאום שיידרש בין שני ספקים ללא יכולת בדיקה ובקרה אמיתית על התהליכים.
319 מתן שירותי ייעוץ בנושאי מחשוב, בדגש על ניהול סיכונים. מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 27/07/2022 הנימוקים לפטור לאור שילוב היועץ מטעם מטאור בהליך המכרזי לרכישת מערכת שליטה ובקרה, והעבודה הממושכת על מסמכי ההליך והצפי להמשך הליווי (שאלות הבהרה רבות בתקופת הפרסום, סיוע בבדיקה וניקוד ההצעות שיוגשו וליווי בעת תהליך ההטמעה מול הזוכה)- נוצר מצב בו תקופת ההתקשרות שנותרה בהסכם - אינה מספיקה לצורך השלמת כלל השירותים שיידרשו מהיועץ כפי שפורט לעיל, קרי עד לסיום כל הליכי המכרז לרבות הטמעת המערכת הנבחרת.
318 תחזוקת מוקד השירות הטלפוני בענבל. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 20/07/2022 הנימוקים לפטור נערך איפיון הנדרש למוקד של בינת, ולאור העובדה שההסכם של בינת עם קולטק עומד להסתיים, פנינו לבינת להאריך את ההתקשרות שלהם מול קולטק (עבור פתרון קולטק) עד דצמבר 2022. זאת, תחת ההנחה שבתחילת ספטמבר נתחיל להעביר מוקד על מנת להתרשם מהעבודה תחת מוקד בינת. מטעם מינהל הרכש הוסבר כי באפשרותה של ענבל לייצר התקשרות עצמאית מול חברת קולטק לצורך המשך תחזוקת מוקד קולטק המופעל בענבל למשך תקופה של 12 חודשים אשר במהלכה יושלם המעבר למוקד ACE המסופק במסגרת ההתקשרות המרכזית.
317 מתן שירותי תחזוקה ואפיון טכני במערכת ניהול מסמכים SHAREPOINT. מספר תקנה 3(4)ב(3) תאריך החלטה 20/07/2022 הנימוקים לפטור מדובר במערכת מרכזית וחשובה ורק הגורם הנ"ל מבצע תחזוקה ואפיונים טכניים. כרגע הוחלט להאריך ההתקשרות בשנה אחת, הנושא נמצא תחת בחינה לקבלת החלטות להמשך.
316 מתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת לניהול דירקטורים. מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 20/07/2022 הנימוקים לפטור בחודש מאי 22 פרסמה ענבל מכרז פומבי לשירותים שבנדון מאחר ותקופת ההתקשרות עם וובמדיה הסתיימה ביום 19.07.2022 וטרם נבחר זוכה במכרז החדש, לכן יש צורך בהתקשרות המשך.
315 מערכת ניהול נסיעות לסוכנות הנסיעות הממשלתית. מספר תקנה 3(29) תאריך החלטה 20/07/2022 הנימוקים לפטור  ביצוע ההתקשרות בפטור ממכרז נדרש, מאחר ולמיטב הבנתנו ולאחר בדיקה שנערכה באמצעות האגף המקצועי בענבל, אין בנמצא חברה המסוגלת לספק לענבל את השירותים המבוקשים המותאמים לצרכיה.
314 אישור תהליך בחירת מועמד נותן שירותים בצוות הקרן /רשות ההשקעות. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 12/04/2022 הנימוקים לפטור בוצעה פניה לכל חברות באשכול הרלוונטי (3) במכרז חשכ"ל לעריכת הליך לבחירת מועמד מתאים בתפקיד מפתחים /מנתחי מערכות לצוות הקרן. התקבלו הצעות וקורות חיים עבור 3 מועמדים.
313 אישור תוצאות הליך בחירת נותן שירותים לתפקיד DBA. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 10/04/2022 הנימוקים לפטור בוצעה פניה לכל החברות באשכול 3 במכרז החשכ"ל (האשכול הרלוונטי לתפקיד זה), לצורך תהליך בחירת מועמד מתאים בתפקיד DBA.
312 מתן שירותי תחזוקת כלי רכב לכלל דגמי טויוטה שנרכשו במסגרת פניות פרטניות קודמות. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 22/06/2022 הנימוקים לפטור במסגרת פניות פרטניות קודמות זכו 2 מוסכים מורשי יבואן לדגמי טויוטה בעיר ירושלים (מקום חובה) – מוסך יחזקאל ומוסך זמיר (שהיו המוסכים המורשים היחידים בירושלים במועד עריכת הפניות הפרטניות). התקבלה פנייה ממשטרת ישראל לפיה משטרת ישראל יש קשיים מול המוסכים הללו- אינם עומדים בעומס כניסת הרכבים ובמשטרה נתקלים בעיכובים ותקלות בעבודות מולם, הפוגעים במבצעיות של יחידות השטח. על כן, מבקשת משטרת ישראל לאפשר את תחזוקת דגמי טויוטה גם במוסכים נוספים באזור- המוסכים 'אוטופיה ירושלים' ו'איציק ודיצר בית שמש' שהינם היחידים המורשים מטעם היבואן באזור זה.
311 מתן שירותי שמאות רכוש ושמאי יועץ רכוש עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 25/05/2022 הנימוקים לפטור המשך מתן השירותים בתקופת הביניים בה יפורסם מכרז פומבי לקבלת השירותים.
310 מתן שירותי שמאות רכוש ושמאי יועץ רכוש עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 18/05/2022 הנימוקים לפטור המשך מתן השירותים בתקופת הביניים בה יפורסם מכרז פומבי לקבלת השירותים.
309 תחזוקת כלי רכב ספורט שטח-ג'יפ. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 10/04/2022 הנימוקים לפטור ביום 07.04.2022 התקבלה פניה מאת היבואן סמלת לפיה מוסך השלושה חדל לתת שירותים לרכבי סובארו. במקביל, ולאור הנ"ל הודיע היבואן כי באפשרותו לספק מענה לכלי הרכב באמצעות מוסך אמיר בתל אביב שהוא מורשה מטעמו. יצוין כי אין מוסך מורשה נוסף של היבואן באזור הגיאוגרפי האמור. מאחר שעריכת הליך נפרד על ידי ענבל תפגע ביכולתה למלא את תפקידה ולספק את השירותים הנדרשים באופן מיידי ליחידות,אושרה התקשרות בפטור עם מוסך אמיר בתל אביב בהתאם לתנאי פניה פרטנית 05-05/2011.
308 שירותי ייעוץ ומחקר לאגף מערכות מידע. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 20/12/2022 הנימוקים לפטור בעוד החברות הבינלאומיות מתרכזות בניתוח השוק של החברות הבינלאומיות הגדולות ובמחקר השוואתי בין ספקים בינלאומיים ואינן מתמחות בשוק הישראלי, חברת STKI בראשותו של דר’ ג’ימי שוורצקוף, מתרכזת בבדיקת שוק טכנולוגיית המידע בישראל, ועל כן STKIהינה חברה אנליסטית היחידה בעלת ידע ייחודי בנושאים הנוגעים לתחום המחשוב בארץ והינה בעלת המידע הבלעדי אודות תחומי הטכנולוגיה השונים בארץ.
307 מתן שירותי ייעוץ לאגף חשבונאות בקרה ודיווח ממשלתי בענבל. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 02/06/2022 הנימוקים לפטור לאור ריבוי המשימות המוטלות על המחלקה, ניהול כח אדם חיצוני שאינו בקיא בתחום, נראה כי היקף ההתקשרות עתיד להסתיים במהלך חודש יוני 2022. במקור, כשאושרה ההתקשרות, 600 השעות שיועדו לה תוכננו להספיק את כלל השירותים שרצינו לקבל מהיועץ. עם זאת, התרחש שינוי כאמור לעיל שלא היה צפוי, אשר דורש צורת ההתקשרות אחרת, לתקופה ארוכה יותר. אנחנו נדרשים כאן לערוך מכרז פומבי. הליך כאמור סביר שיארך מספר חודשים, עד לחתימת ההסכם וכניסה של הזוכה לתפקיד. בתקופה זו, נידרש כאמור לשירותיו של היועץ ביתר שאת.
306 קבלת שירותי ייעוץ ליו"ר הועדה. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 02/06/2022 הנימוקים לפטור יש חשיבות רבה להמשיך ביציבות הקיימת. בתפקיד נדרשים יחסי אמון מול יו""ר הועדה. הומלץ על ידי יו""ר הוועדה להמשיך את ההתקשרות עם עו""ד לבונטין אף בהיבט זה, כדי לעזור לו לבצע את מטרות הוועדה כנדרש. בזמן שנותר לא ניתן לקיים הליך להחלפת עו""ד לבונטין ואי אישור הבקשה תגרום לכך שהועדה תשאר ללא מחליף ופעילותה תפגע באופן משמעותי. במקביל, יש כוונה לערוך הליך תחרותי חדש לבחירת מועמד לביצוע השירותים, בדומה להליך שהתקיים בעבר.
305 ליווי הליך איתור לבחירת היועץ המשפטי פנימי לחברה וסיוע בהליך הגיוס למנהל משאבי אנוש. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 19/05/2022 הנימוקים לפטור החברה נכללת במאגר של רשות החברות הממשלתיות לחברות השמה המספקות שירותים בהליכי איתור מנכ""לים לחברות ממשלתיות. החברה סייעה לענבל בעבר, במספר הליכי איתור משמעותיים. בנוסף, לאור החלטת מנכ""ל החברה לצאת להליך גיוס פנימי למנהל אגף משאבי אנוש, ובשל אילוצי לוחות זמנים, היה על ענבל להשלים את הליך הגיוס למנהל אגף משאבי אנוש, ביעילות ובמהירות.
304 תמיכה במודול רשות ההשקעות ב POWER BI מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/04/2022 הנימוקים לפטור לאור העדר כח אדם פנימי לטיפול בנושא, בניגוד לתכנון המקורי מבוקשת התקשרות המשך מול הספק לתמיכה במודול רשות ההשקעות שכבר עלה לאויר. יש לציין כי מדובר במתן שירות ללקוחות חוץ (בתי חולים, רשות ההשקעות) ומכאן שקריטי עבורנו לספק את השירות הנדרש בצורה יעילה, וברמה הגבוהה, תוך שמירה על האחידות במתן השירות כפי שנעשה עד כה- באמצעות החברה הנ""ל.
303 שירותי התפעול השוטף של ההסדרים הפנסיוניים של עובדי החברה. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 10/04/2022 הנימוקים לפטור במסגרת מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול וניהול הסדר פנסיוני עבור עובדי החברה זכתה אורות סוכנות לביטוח (2005) בע"מ. נדרשת חפיפה והמשך התפעול השוטף של ההסדרים הפנסיוניים של עובדי החברה, לתקופה נוספת של שלושה חודשים, קרי עד ליום 30 ביולי 2022 או עד לכניסה בפועל ותחילת עבודה שוטפת של הזוכה במסגרת המכרז, כמוקדם.
302 מערכת לניהול פרויקטים וסביבת עבודה בארגונים. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/04/2022 הנימוקים לפטור היחידה בחנה מספר פתרונות קיימים, אולם לאחר התייעצות הן עם גורמים המעורים עם המערכת בתוך היחידה, והן עם יחידות מקבילות שעושות שימוש במערכת בתוך חברת ענבל, נמצא כי יש יתרון מהותי בשירות הניתן ע"י הספק הנ"ל.
301 מפתחים בצוות הקרן /רשות ההשקעות מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 03/02/2022 הנימוקים לפטור לאור עזיבת מספר עובדים בתפקידי מפתחים בצוות הקרן ובצוות רשות ההשקעות, פנינו לכל החברות באשכול במכרז החשכ"ל לצורך עריכת הליך לבחירת מועמדים מתאימים תחת העובדים שעזבו כאמור. לאחר ביצוע ההליך, נבחרה מועמדת חברת HMS בהמשך לראיון והמלצות טובות.
300 נותני שירותים בצוות תשתיות. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 19/01/2022 הנימוקים לפטור ביום 05 בינואר 2022, אישרה ועדת המכרזים את תהליך התיחור שנערך ובחירת ההצעה של חברת פרולוג'יק עבור נותן השירותים , וקבעה כי נותן השירות יתחיל לעבוד לתקופת ביניים (החלפה כאמור של עובדת אשר נמצאת בחופשת מחלה) מיום 1.2.2022 עד ליום 31.7.2022. הספק הודיע כי נותן השירותים לא יוכל להתחיל לעבוד בענבל, טרם יום 20 לפברואר 2022. עם זאת, נאות לספק נותן שירות נוסף מחברת פרולוגי'ק שיחל את עבודתו ובכך למעשה יצטרף לנותן השירות שנבחר הליך התיחור הנ""ל שיחל כאמור את עבודתו ב 20 לפברואר 2022, ושניהם יספקו שירות בצוות התשתיות של ענבל למשך שישה חודשים, קרי עד ליום 31 ביולי 2022. לא התאפשר לבדוק מועמדים נוספים הפעם, שכן המועמד נשלח על ידי החברה לצורך מתן מענה מיידי לצוות התשתיות בענבל, לאור הזמינות המאוחרת של נותן השירותים שנבחר בהליך מאותה חברה, ומאחר ולא ניתן להמתין תקופה כה ארוכה ללא נותני שירותים בצוות התשתיות בענבל, שכידוע סובל ממצוקת כח אדם ובשל כך השירות בנושא זה נפגע. ממילא הוספת נותן השירות נעשית בסמוך להליך התחרותי בו הוצגו כל המועמדים הרלוונטיים לתפקיד על ידי כלל החברות באשכול, ולאחר שסמנכ""ל מערכות מידע אישרה זאת ואישרה כי בודקת באופן תדיר האם יש מועמדים נוספים לביצוע הליך לצוות תשתיות שכן חסרים שם תקנים נוספים.
299 מתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים דו שימושיים שנרכשו מכוח מכרז מנהל הרכב הממשלתי מס' 15/2015. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 15/05/2022 הנימוקים לפטור ועדת המכרזים אישרה בישיבתה מיום 13.01.2021 התקשרות בפטור עם מוסך 'רפידו' באשקלון בהתאם לתנאי פניה פרטנית 5/2016 ובטווח הצעות המחיר אשר נקבע ואושר בה (עד 110% ממוצע המחירים של ההצעות הזוכות), וזאת עד לאיתור והכשרת מוסך מורשה לטיפול בדגמי אופנועי BMW בעיר שבע. במהלך מאי 2022 עדכן היבואן כי הכשיר את מוסך 'יובל טק' בבאר שבע לדגמי BMW.
298 קבלת שירותי דו"ח הערכת נזק מרבי (Split of Assets and MPL Surveys), במטרה להתבסס על הדו"ח כאמור לשם רכישת ביטוח משנה לרכוש, הכולל בין השאר גם ביטוח לרעידת אדמה במדינת ישראל. מספר תקנה 23(ב) תאריך החלטה 10/03/2022 הנימוקים לפטור נערך מכרז סגור בין שתי החברות היחידות הרלוונטיות לנושא. הוגשה הצעה יחידה ומסויגת. ועדת המכרזים הנחתה לבטל המכרז ולערוך מו"מ מול שתי החברות, מחוץ למכרז. הוועדה התרשמה כי עריכת הליך נוסף לא תביא תועלת, שכן ממילא מדובר בשתי החברות היחידות שיכולות לבצע את העבודה, וניכר כי לאור המשא ומתן הנמשך – לא ניתן לקבל דרישות המציע RMS מבחינה משפטית, אושרה לפיכך ההתקשרות עם חברתAIR לשם קבלת שירותי דו"ח הערכת נזק מרבי (Split of Assets and MPL Surveys).
297 מתן שירותי טיפול וייצוג משפטי בתחום הרשלנות הרפואית. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 09/02/2022 הנימוקים לפטור נוכח העיכובים בהשלמת מודול תעריף שכר הטרחה החדש בתחום הרשלנות הרפואית עבור המכרז החדש אשר ענבל מתעתדת לפרסם, וכן בשל הצפי להתמשכות ההליך המכרזי עקב קבלת שאלות והבהרות על התעריף החדש והעובדה כי גם בתום ההליך המכרזי יש להמתין למתן ייפוי כוח לזוכים על ידי משרד המשפטים,אושרה התקשרות המשך עם ארבעת המשרדים הקיימים מאחר ולא ניתן להפסיק את קבלת השירות הניתן על ידי משרדים אלה או לקבלם באמצעות גורם אחר בתקופה זו.
296 מתן שירותי תחזוקה למורשה מטעם יבואן צ'מפיון לדגם רכב סקודה סופרב. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 15/12/2022 הנימוקים לפטור אושר לאור העובדה כי לא קיימת לענבל כיום התקשרות מוסך מורשה לדגם סקודה סופרב באילת. מרכזי השירות הקרובים ביותר עבור דגם זה הינם המוסכים בבאר שבע, מרחק של יותר משעתיים נסיעה. מצב זה עלול לגרום לקושי רב בהתנהלות יחידות המשטרה. 1.6. בבירור שנעשה עם יבואן רכבי סקודה בישראל, הובהר שמרכז השרות 'אלעד' באילת הינו המוסך היחידי המורשה מטעמו לתת שירותי אחזקה לדגם סקודה סופרב. כמו כן, אין בכוונת היבואן לפתוח מוסך מורשה נוסף באילת בעתיד הקרוב.
295 מתן שירותי תחזוקה על ידי מוסך מורשה מטעם יבואן סמלת. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 19/01/2022 הנימוקים לפטור ביום 18.01.2022 התקבלה פניה מאת היבואן סמלת לפיה מוסך מרכזי פתח תקווה חדל לתת שירותים לרכב מסחרי ככלל ורכבי פיאט דוקאטו בפרט. במקביל, ולאור הנ"ל הודיע היבואן כי באפשרותו לספק מענה לכלי הרכב באמצעות מוסך אמיר בתל אביב שהוא מורשה מטעמו. יצוין כי אין מוסך מורשה נוסף של היבואן באזור הגיאוגרפי האמור.
294 מתן שירותי תחזוקה על ידי מוסך מורשה מטעם יבואן סאנגיונג. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 05/01/2022 הנימוקים לפטור לאור העובדה כי לא קיימת לענבל כיום התקשרות מוסך מורשה לדגם ג'יפ רקסטון באילת. מרכזי השירות הקרובים ביותר עבור דגם זה הינם המוסכים בבאר שבע, מרחק של יותר משעתיים נסיעה. לכן אושר מוסך הנ"ל בהליך זה.
293 קבלת שירותי ניהול שוטף של מערך הביטוח הפנסיוני של עובדי ענבל וייעוץ לענבל בנושא מספר תקנה 3 (4)(ב)(1) תאריך החלטה 16/03/2022 הנימוקים לפטור לצורך ליווי שוטף של הזוכה במסגרת המכרז וסיוע בהטמעת הדרישות ותנאי המכרז, נודה לקבלת אישור הועדה להארכת ההתקשרות עם "אורי חורב יועצים" בשלושה חודשים נוספים, קרי עד ליום 06 ביולי, 2022. יצוין כי אורי מלווה את המכרז מראשיתו, סייע בכתיבת מסמכי המכרז ומסייע לצוות חברי ועדת המשנה בבדיקת הצעות המציעים ובשלב זה נותר רק לבחור זוכה וללוות ולסייע לו בהטמעת דרישות ותנאי המכרז כאמור. לאור האמור לעיל, ניכר כי אין זה סביר להתקשר עם יועץ אחר בשלב זה.
292 קבלת שירותי אספקה של מכונות צילום והדפסה . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 23/02/2022 הנימוקים לפטור פסילת הצעות המציעים הזוכים במקומות השני והשלישי- "קופיטק" ו- "גסטטנרטק" בשל אי עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז והחלטה על ביטול זכייתם בהליך, וזאת מאחר שכשלו להציג עמידה בתנאי הסף בדרישות הטכניות לציוד הנדרש במכרז, כפי שקבוע במסמכי המכרז. וביטול המכרז עקב כך. לאור ההחלטה כאמור לעיל בדבר ביטול המכרז שהנדון ופרסום מכרז חדש תחתיו- הערכות לפרסום הליך חדש ובחירת זוכה ועד לאישור הציוד של הזוכה ותחילת העבודה עמו.
291 חברת ייעוץ המעניקה שירותים בענבל- ניהול פרויקטים PMO. מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) תאריך החלטה 09/02/2022 הנימוקים לפטור במסגרת שירותי הייעוץ והליווי שהחברה מעניקה קיים תחום נוסף שמוענק על ידי היועץ שעניינו סיוע וייעוץ במערכת לניהול ומעקב אחר מכרזים והליכים, וכן אחר ביצוע משימות/מטלות ותפוקות עבודה, באמצעות מערכת MSPROJECT ומתן שירותי PMO לטובת עניין זה. מתבצע במספר יחידות בענבל (ביניהן יחידת הרכש הממשלתי, אגף רכש ומכרזים, אגף מערכות מידע ואגף הפרויקטים). המשך השירותים קריטי לצורך המעקב והבקרה אחר ההתקדמות של תכנית העבודה באגף וסיוע באופן ברור לאגף לעמוד ביעדיו. הפסקת העבודה בשלב זה או החלפת היועץ והכנסת גורם אחר לתהליך- תפגע במעקב השוטף ובעמידה ביעדים. בתקופת ההארכה על אגף מכרזים, יחד עם אגפים נוספים בחברה, יבצע כל ההליכים הנדרשים לצורך יצירת התקשרות פעילה חדשה עד ליום 1 באפריל 2023.
290 קבלת שירותי ייעוץ לבדיקת פערים שהועלו ע"י משתמשי מערכת סייבר בחברת "ענבל"- מערכת GDS בשימוש סוכנות הנסיעות הממשלתית . מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 19/01/2022 הנימוקים לפטור קיים קושי אובייקטיבי לחברי ועדת המכרזים, הנדרשים להחלטה באם קליטת מערכת GDS של חברת סייבר היא נכשלה ויש לבטל ההתקשרות, לקבוע באם מדובר בתקלות מהותיות המהוות הפרה של התחייבות הספק ואי עמידה בתנאי המכרז, או שמא אנו חווים קשיי קליטה סבירים של מערכת חדשה. עלה צורך להתקשר עם יועץ חיצוני, בעל ידע, מומחיות וניסיון בתחום זה, אשר יוכל לבדוק הן את טענות סוכני הנסיעות בענבל והן את תשובות חברת סייבר, ולחוות דעתו באשר לחומרת הפערים והכשלים. מדובר ביועץ שאינו נמצא בניגוד עניינים ומכיר מערכות מידע ותהליכי הטמעה שלהן בחברות שונות, ובפרט – מערכות נסיעות/תיירות וכיו"ב- הן את ההיבט המקצועי בהזמנת השירותים השונים (טיסות, נסיעות, רכבים, כבודה וכו') הבנת הפקודות והלוגיקה של המערכת, והן בהיבט הטכני- של תקינות המערכת.
289 קבלת שירותי ייעוץ עבור צוות הנגשת אשראי לדיור בחברה הערבית. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 12/01/2022 הנימוקים לפטור " מדובר בעבודת ייעוץ וליווי מורכבת, המצריכה הן מומחיות מקצועית, והן יחסי אמון מיוחדים. הגב' אתי לנגרמן, מחברת מור-לנגרמן, היא הגורם שיכול לתת את המענה המיטבי לצרכים האמורים. ליועצת יכולת ""לפתוח דלתות"" ולסייע בניהול שיח מקצועי פתוח למול הגורמים הרלוונטיים במערכת הבנקאית והמוסדית. בנוסף מדגישים את ההיכרות והידע שצברה ביחס לטיפול ומתן פתרון אתגרים מורכבים בתחום האשראי, מן הזווית הממשלתית, וזאת על רקע ניסיונה במתן שירותי ייעוץ לאגף החשב הכללי בתחומים משיקים. "
288 שימוש בתוכנה לניהול, רישום, ביצוע בקרות, דיווח בדוחות הכספיים של ענבל, וכן לצורך הכנת הדוחות הייעודיים למפקח על הביטוח ולוועדת ההשקעות של החברה עבור הנכסים הפיננסיים של ענבל (תיק הנוסטרו) מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 12/01/2022 הנימוקים לפטור "לצורך בחינת המערכת של פריים מערכות והתאמתה לדרישות החברה, אושרה התקשרות בפטור עם חברת פריים מערכות לצורך ביצוע פיילוט במערכת פריים בחברה למספר חודשים, עד חצי שנה. נציין כי במהלך תקופה זו, המשתמשים יעבדו עם שתי התוכנות דנ-אל 2002 ומערכת פריים, לצורך השוואה ובחינה של הנתונים, הדוחות, דרישות הרגולציה וכו'. בתום התקופה של לפחות רבעון או מקסימום חצי השנה, יוגש מסמך מפורט שבו יוצגו השוואת היכולות בין שתי המערכות למול דרישות החברה. על בסיס קבלת הממצאים תבצע החברה החלטה כיצד לפעול האם לאמץ את מערכת Danel F.C או את מערכת פריים מערכות. "
287 קבלת שירותי אספקה של מכונות צילום והדפסה מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) תאריך החלטה 12/01/2022 הנימוקים לפטור "באוגוסט 2021 ענבל פרסמה מכרז פומבי לבחירת זוכה חדש למתן השירותים שבנדון. באוקטובר 2021 הוכרז זוכה בהליך החדש - ס. כחילה בע""מ. על פי תנאי המכרז, המציע הזוכה נדרש להעביר את רשימת המכונות להפקת מסמכים שבכוונתו לספק. הדגמים שהועברו על-ידי כחילה לא עמדו בתנאי הסף של ההליך ומשכך בתאריך 28 בדצמבר 2021 הכריזה ועדת המכרזים על פסילת הצעת המציע ס.כחילה, ביטול זכייתו בהליך והכרזה על ההצעה הממוקמת אחריה (הצעת המציע קופיטק מיכון משרדי בע""מ) - כהצעה הזוכה בהליך. כעת נבדקת רשימת המדפסות של קופיטק. ככל שיאושרו נדרשת הערכות עד לתחילת עבודה של ספק חדש למתן השירותים המבוקשים. "
286 מתן שירותי יעוץ לוועדה הבין משרדית בנושא עסקאות סחר חוץ מספר תקנה 3 (4)(ב)(1) תאריך החלטה 05/01/2022 הנימוקים לפטור "סגן החשב הכללי מר גיל כהן, פנה שוב בבקשה להארכת ההתקשרות עם היועץ. ישנה חשיבות גבוהה לידע והניסיון הרב שמביא עמו היועץ. נוכח רגישות העסקאות המובאות לדיון בוועדה, ונוכח היותו מייעץ באופן אישי חשב הכללי בכובעו כיו""ר הוועדה הבין-משרדית, נדרשים יחסי אמון מיוחדים בין היועץ לבין החשב הכללי ונציגי מחלקת ערבויות מדינה. בנוסף, נוכח משבר הקורונה המצריך סיוע רחב ליצואנים בתקופה מורכבת זו. ישנה חשיבות רבה להמשך רציף של הפעילות במתכונתה הנוכחית על מנת לא לפגוע במקצועיות הוועדה ובייצוא הישראלי בתקופה מורכבת זו. כמו כן בשל משבר הקורונה לא בוצעה פעילות בהתקשרות זו בשנת 2021 והיא נדחתה לשנת 2022. "
285 אספקת שירותי אבטחה מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 22/12/2021 הנימוקים לפטור בית ענבל הנו אתר מאובטח הנכלל במכרז פומבי 16/2014 של משרד האוצר. משרד האוצר האריך את ההתקשרות מכח מכרז זה עד ל31.12.2022 לצורך פרסום מכרז חדש והתקשרות מכוחו. בהתאם האריכה ענבל את ההתקשרות עם הספק.
283 ענבל נערכת למכרז בנושא. על מנת להבטיח את רצף ההגנה על הרשת הפנימית של ענבל, הן בתקופת המכרז והן בתקופת הטמעת המערכת החדשה, בשל היותה מערכת קריטית לפעילות ענבל, אגף מערכות מידע מבקש כי הטמעה תתבצע במקביל להמשך הפעלת המערכת הקיימת של סמרטיקס. כמו כן, מבקש אגף מערכות מידע להאריך את תקופת ההתקשרות עם חברת סמארטיקס לשירותי WAF ו-SSL. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/10/2021 הנימוקים לפטור ענבל נערכת למכרז בנושא. על מנת להבטיח את רצף ההגנה על הרשת הפנימית של ענבל, הן בתקופת המכרז והן בתקופת הטמעת המערכת החדשה, בשל היותה מערכת קריטית לפעילות ענבל, אגף מערכות מידע מבקש כי הטמעה תתבצע במקביל להמשך הפעלת המערכת הקיימת של סמרטיקס. כמו כן, מבקש אגף מערכות מידע להאריך את תקופת ההתקשרות עם חברת סמארטיקס לשירותי WAF ו-SSL.
282 3 יועצים המעניקים שירותי כתיבת מכרזים לאגף הרכש הממשלתי בענבל (גבעולי שירותי ייעוץ בע"מ; אלון אי טי ייעוץ בע"מ; משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ) מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 17/11/2021 הנימוקים לפטור נכון להיום 3 היועצים עמם הוארכה ההתקשרות מעניקים שירותי ייעוץ כתיבת מכרזים במסגרת הסכם התקשרות לאחר שנבחרו כזוכים במכרז פומבי שפרסמה ענבל. מאחר ומומשו כל האופציות במסגרת ההסכם כאמור עם 3 היועצים ובכדי לשמור על אחידות הנדרשת מטעמי חיסכון ויעילות עד לבחירת זוכים במסגרת הליכים מכרזיים שפרסמה ענבל במסגרתם יבחרו היועצים שיעניקו שירותי ייעוץ לכתיבת מכרזים בנושא דיגיטל וחדשנות וטובין ושירותי תפעול עבור אגף הרכש הממשלתי בענבל, אושרה התקשרות המשך בפטור עם 3 היועצים כאמור למשך שלושה חודשים נוספים, עד ליום 31.03.2022 או עד לבחירת היועצים במסגרת ההליכים המכרזיים המתקיימים, לפי המוקדם.
281 התקשרות עם יצחק דגון לשירותי ייעוץ ושמאות רכוש מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/11/2021 הנימוקים לפטור צפי לפרסום מכרז פומבי חדש בקרוב ועדכון מועד סיום התקשרות אחיד לכלל שמאי הרכוש.
280 חידוש תחזוקה ושירות מורחב למתגי תקשורת- חברת בינת מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 16/12/2020
279 התקשרות עם צח הררי - יועץ לבדיקת התכנות טכנולוגית של תכניות במסגרת הוראות מנכ"ל 4.54, מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 21/10/2020
278 בקשה להמשך התקשרות עם מר איציק שגיא לצורך קבלת שירותי עוזר למרכזת ועדת זוהר מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 08/01/2020
277 הארכת ההתקשרות עם משרדי חקירות למתן שירותי חקירות בתחום הביטוח מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/10/2021
276 הארכת ההתקשרות עם הספקים הקיימים- שישה משרדי שמאות רכוש מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/10/2021

עמודים