התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה הנימוקים לפטור
113 חברת WE​ ANKOR -   הרחבת התקשרות עם החברה.​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/09/2019
112 מערך כרטיסי אשראי וירטואלים לסוכנות הנסיעות ​ מספר תקנה תקנה מספר 3 (14) תאריך החלטה 12/09/2016
112 לשכת הפרסום הממשלתית - המשך התקשרות .​ מספר תקנה 34(9) תאריך החלטה 02/09/2019
111 התקשרות עם חברת פלניון לצרכי תחזורת תוכנת יזמית​ מספר תקנה 34(2) - התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 14/06/2016
111 חברת מארש - התקשרות המשך לצורך קבלת שירותי ברוקראז לרכישת תכנית לביטוח משנה רכוש עבור נכסי המדינה המנוהלים על ידי חברת נתיבי ישראל .​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 14/08/2019
110 בקשה להשמך התקשרות עם סלקום-נטוויז'ן בשירות אינטרנט כולל DDOS​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך תאריך החלטה 14/06/2016
110 מרטנס-הופמן-מלמ     - מנהל מוקד תמיכה טכני מחשוב​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 31/07/2019
109 התקשרות עם אתי לנגרמן - ייעוץ עבור החשכ"ל​ מספר תקנה 34(1) - שירות חיוני לציבור תאריך החלטה 01/06/2016
109 חברת דורקום וחברת קומפיוטר סי דאטה בע"מ - רכישת שני שרתי HP מחברת דורקום ורישוי מחברת קומפיוטר סי דאטה בע"מ .​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 31/07/2019
108 בקשה להרחבת התקשרות עם א.א.א אבירם - שירותי ניקיון​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) - התקשרות המשך תאריך החלטה 19/04/2016
108 זוכי מכרז חשכ"ל- בקשה לאישור רכש ציוד משרדי. ​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 15/07/2019
107 בקשה להארכת התקשרות עם ורידיס איכות הסביבה​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך תאריך החלטה 17/04/2016
107 פ​רופסור יורם כהן - התקשרות המשך. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/07/2019
106 להעסקת יועץ לניהול סיכונים באגף הלוואות ופיקדונות בפטור ממכרז​ מספר תקנה 34(8) - התקשרות עם זוכה במכרז מרכזי של החשב הכללי תאריך החלטה 19/04/2016
106 ח​ברת   2BSECURE  הארכת התקשרות עם החברה מתן שירותי ניטור. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/07/2019
105 התקשרות היחידה לניהול החוב הממשלתי עם חברת גיזה סינגר אבן בע״מ​ מספר תקנה 34 (2) - התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 19/04/2016
105 בקשה להתקשרות המשך עם ארבעת ספקים לאיסוף חומר רפואי ותיקי משטרה עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/06/2019
104 בקשה לרכישת מערכת הלבנה  מרכזית בענבל​ מספר תקנה 34 (2) - התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 06/04/2016
104 ה​תקשרות המשך עם החברה לאספקה ,התקנה ותיקון נזקי שמשות לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי ממשלה. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/06/2019
103 ה​משך התקשרות עם אמנון גולדשמידט. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/06/2019
103 התקשרות עם גב' אתי לנגרמן – יועצת עבור החשבת הכללית באמצעות ענבל מספר תקנה 34 (2) - התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 02/03/2016
102 חברת טרוולפורט- המשך התקשרות לצורך כרטוס חברת טוולפורט לצורך כרטוס חברת AIR INDIA באמצעות מערכת GDS . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/06/2019
102 התקשרות עם מוסכים מורשי משרד התחבורה​ מספר תקנה 3 (3) - פגיעה בבטחון המדינה תאריך החלטה 28/02/2016
101 התקשרות עם מר רונן ליבוביץ - יועץ תקשורת ויחסי ציבור . מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 19/06/2019
101 התקשרות עם חברת HP לרכישת מתגי תקשורת​ מספר תקנה 34(8) התקשרות בהתאם לתנאי מרכז מרכזי של החשב הכללי + 34(2) שווי התקשרות פחות מ- 200,000 ש"ח תאריך החלטה 03/02/2016
100 ח​ברת קולטק - הארכת התקשרות בנושא מוקד טלפוני. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 19/06/2019
100 התקשרות עם מוסכים מורשי משרד התחבורה לתיקון כלי רכב אשר ניזוקו כתוצאה מת.ד. עבור יחידות ביטחוניות מסווגות​ מספר תקנה 3(3) – מניעת פגיעה בביטחון המדינה תאריך החלטה 28/02/2016
99 חברות צוקריה וספקטור - בקשה לאישור התקשרות בנוגע לשכירת קומת משרדים לשימוש החברה. מספר תקנה 34(7) תאריך החלטה 07/02/2019
99 מימוש זכות ברירה עם חברת קרנבארי יועצים בע"מ באמצעות בארי טף למתן שירותי ייעוץ לענבל חברה לביטוח בע"מ בנושא החוב הממשלתי​ מספר תקנה 3ג(א) – מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה תאריך החלטה 17/02/2016
98 הרחבת ההתקשרות עם רו"ח אילן שגב לצורך מתן שירותי ביקורת שכר תקופתית​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) – התקשרות המשך בתנאים זהים תאריך החלטה 11/02/2016
98 חברת מ.ס.ר - בקשה להתקשרות המשך לצורךהעברת סדנאות לצוותים הרפואיים בבתי החולים . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 22/05/2019
97 הרחבת התקשרות עם חברת WE ANKOR  למתן שירותי אחסון ו DR להוספת בנק שעות לתמיכה​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) - התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 11/02/2016
97 חברות לתכנון התקנה שירות של מערכות גילוי כיבוי אש וטמ"ס וחברות שיקום לנזקי ביטוח- בקשה להארכת ההתקשרות עם ספקי מסגרת. מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 22/05/2019
96 הרחבת התקשרות עם חברת בינת לצורך רכישת מערכת אבטחה לקומה 4 ב'​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) - התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 03/02/2016
96 חברות מסיבונת ותמרים - הארכת התקשרות עם ספקים לשם אספקת כיבוד לצרכי בית הספר לבטיחות הטיפול וכן לצורך פורומים מקצועיים לשנת 2019 . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/04/2019
94 התקשרות עם חברת בינת יישום מערכות בע"מ – תשתית תקשורת – קומה 4ב​ מספר תקנה 34(8) - התקשרות עם זוכה במכרז מרכזי של החשב הכללי תאריך החלטה 26/01/2016
94 מוסך אדומית שירותים לרכב 1998 בע"מ- בקשה להוספת מוסך באילת. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 14/03/2019
93 התקשרות עם חברת טופ ליין בע"מ – ייצור ואספקת ריהוט – קומה 4ב​ מספר תקנה 34(8) - התקשרות עם זוכה במכרז מרכזי של החשב הכללי תאריך החלטה 26/01/2016
93 עורכת דין ורדה קונפורטי - בקשה להתקשרות המשך בתפקיד עוזרת ליו"ר ועדת זוהר מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 04/06/2019
92 הארכת התקשרות עם חברת  2BSecure  בנושא ניטור אירועי אבטחת מידע​ מספר תקנה 34 (1) פגיעה ברווחיות החברה + 34(2) התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 26/01/2016
92 רואה חשבון אלקלעי מונרוב - התקשרות המשך עם המשרד, למתן שירותי יעוץ בתחום ניהול הסיכונים  מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 04/06/2019
91 הרחבת התקשרות עם חברת אדם מילא בנושא הקמת "נבחרת הדירקטורים" בשם רשות החברות הממשלתיות​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) – התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 06/01/2016
91 חברת אוונטק - בקשה להארכת ההתקשרות עם החברה לישום מודול HR של מערכת ה-  SAP מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 04/06/2019
90 התקשרות המשך עם חברת עמדה – בנייה וליווי הנהלות בע"מ – מתן ייעוץ עבור רשות החברות בהליך בחירת דירקטורים בחברות ממשלתיות ומעורבות​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) – התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 06/01/2016
90 חברת דורקום- רכישת זכרון למערך השרתים התפעוליים מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 28/05/2019
89 הרחבת התקשרות עם חברת יוניטאסק לתמיכת  DBA  זמנית​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) – התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 28/12/2015
88 התקשרות עם חברת אורקל לצורך המשך רכישת שירותי תחזוקה​ מספר תקנה (1) פגיעה ברווחיות החברה תאריך החלטה 28/12/2015
88 פרופסור יורם כהן - בקשה להתקשרות המשך לצורך קבלת שירותי חוו"ד רפואיות. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/04/2019
87 רכישת מערכת הלבנה לדואר האלקטרוני​ מספר תקנה 34(2) –התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 28/12/2015
87 חברת יוניטסק בע"מ- הרחבת ההתקשרות מול חברת יוניטסק בע"מ. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/04/2019

עמודים