התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה הנימוקים לפטור
86 חברת ניואדג'  התקשרות המשך עבור שעות תמיכה למערכת הלבנה GATE SCANNER מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/03/2019
86 בקשה לרכישת תמיכה שנתית למוצר PITSS.COM מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) - התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 28/12/2015
85 חברת תים תוכנה -התקשרות המשך עבור שעות תמיכה למערכת FIREGLASS. מספר תקנה 34(4)ב(1) תאריך החלטה 27/03/2019
85 בקשה להארכת ההתקשרות עם חברת בקשה להארכת ההתקשרות עם חברת  web3d​- מימוש זכות ברירה מספר תקנה 3ג(א) – מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה תאריך החלטה 07/12/2015
84 ח​בר פמי פרימיום - בקשה להארכת ההתקשרות הקיימתת מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/02/2019
84 הרחבת התקשרות עם חברת כחילה פתרונות הדפסה – שירותי הדפסה​ מספר תקנה 34(2) – פטור ממכרז – התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 07/12/2015
83 המכון הגיאולוגי - ערכת נזק במבנים בסיס להערכות פיננסית לרעידת אדמה חזקה בישראל​ מספר תקנה 34(9) תאריך החלטה 16/01/2019
83 הארכת התקשרות למתן שירותי שמאות רכוש + שמאי יועץ רכוש​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) - התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 06/12/2015
82 אוטוגלס זגגות רכב בע"מ- המשך התקשרות עם אוטוגלס לאספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 02/01/2019
82 התקשרות המשך והרחבת ההתקשרות עם משרד גולדפרב זליגמן ושות' לעניין תכנית האכיפה המנהלית עבורענבל חברה לביטוח בע"מ​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) – התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 06/12/2015
81 חברת מוטורולה - בקשה לאישור התקשרות המשך לשירותי אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכת התרעה לנסיעה לאחור לכלי הרכב​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 26/12/2018
81 התקשרות עם חברת אגד– הסעה לעובדות החברה​ מספר תקנה 34(2) – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 08/11/2015
80 הארכת התקשרות עם איירפורט סיטי + הגדלת השטח השכור (קומה 4ב')​ מספר תקנה 3ג –מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה + 34(7) – התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין תאריך החלטה 08/11/2015
80 "מסיבונת" ו- "קיטירינג תמרים" - אספקת כיבוד לצרכי ביה"ס לבטיחות הטיפול וניהו"ס וכן לצורך פורומים מקצועיים לשנת 2019. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/12/2018
79 בחירת חברה קבלנית לביצוע שיפוץ של קומה 4ב'​ מספר תקנה (8)34 - התקשרות עם זוכה במכרז מרכזי תאריך החלטה 16/11/2015
79 היכל התרבות אייר פורט סיטי- בקשה להתקשרות בפטור עם אולם לצורך קיום ימי הדרכה של היחידה לניהול סיכונים ברפואה לשנת 2019​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 26/12/2018
78 התקשרות עם חברת מטאור – ביצוע איפיון לבניית מערכת עבור מרכז ההשקעות​ מספר תקנה (2)34 – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 16/11/2015
78 חברת סווילקו - בקשה להרחבת התקשרות : מע' גילוי אש+מע' כיבוי בגז בלוחות חשמל : הנהלת בימ"ש פרויקט עכו​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 07/11/2018
77 התקשרות עם חברת פילניום – ביצוע איפיון לבניית מערכת עבור מרכז ההשקעות​ מספר תקנה 34(2) – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 17/11/2015
77 חברת​ HMS    - בחירת מפתח לצוות רשות השקעות (החלפה)   -אישור תוצאות הליך תיחור בין ספקי החשכ"ל מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 19/02/2019
76 בקשה לבחירת חברה לניהול, פיקוח וייעוץ עבור פרויקט שיפוץ קומה 4ב'​ מספר תקנה (2)34 – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 19/11/2015
76 בקשה להתקשרות המשך עם מר איציק שגיא לצורך קבלת שירותי עוזר למרכזת וועדת זוהר​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 13/02/2019
75 הרחבת התקשרות עם חברת כחילה פתרונות הדפסה מספר תקנה 34 – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 24/11/2015
75 WE ANKOR ​ - בקשה להמרת רישוי COMMVAULT  ממודל תלוי נפח למודל ליסינג במסגרת הסכם גיבוי מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 13/02/2019
74 הארכת התקשרות עם ד"ר נעמי יוספסברג לשירותי מידענות​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 02/11/2015
74 לשכת הפרסום הממשלתית- בקשה להתקשרות בפטור עם לשכת הפרסום הממשלתית​ מספר תקנה 34(9) תאריך החלטה 16/01/2019
73 הרחבת התקשרות עם חברת אוטוגלס לאספקת שמשות ממוגנות ירי במסגרת תיקון תאונות דרכים​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) + 34(1) תאריך החלטה 08/10/2015
73 חברת קונביסטה- התקשרות לטובת בניית ממשקי SAP​ ותחזוקת ​SAP​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 16/01/2019
72 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם חברת פלתורס ביטוח בע"מ לרכישת ביטוח אחריות נושאי משרה ודריקטורים והארכה נוספת מעבר לחוזה​ מספר תקנה 3ג + 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 21/09/2015
72 חברת 012 סמייל טלקום בע"מ​- בקשה להתקשרות לאספקת שירותי תקשורת נייחת ושירותי לחירום IVR וכן שירותי שיחות לחו"ל מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 16/01/2019
71 חברת קו מנחה- המשך התקשרות עבור שירותי המערכת "ביזפורטל"​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 10/01/2019
71 הארכת התקשרות עם יועצת מדדים – דנה זלינגר​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 07/09/2015
70 חברת בזק- בקשה להמשך התקשרות עם חברת בזק לתקשורת מחשבים​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 10/01/2019
70 הרחבת והארכת התקשרות עם רו"ח יצחק עזר בנושר חברת נת"ע​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 02/09/2015
69 רשימת הזוכים במכרזי חשכ"ל- בקשה להזמנת מסגרת של מחשבים נייחים, מסכים ומחשבים ניידים​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 26/12/2018
69 הארכת התקשרות עם אמנון גולדשמידט בנושא אשרא, בוועדה לבחינת מתן ערבויות לסחר חוץ וכן שירותי ייעוץ בתכנית הסיוע לייצוא בסס"ח מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 20/08/2015
68 חברת יוניטקס בע"מ - בקשה להרחבת התקשרות מול חברת יוניטסק בע"מ​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/12/2018
68 הארכת התקשרות עם ד"ר שלומי פריזט כיו"ר הצוות שהוקם לבחינת רכש התרופות והציוד הרפואי במערכת הבריאות הממשלתית​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 20/08/2015
67 חברת אמדאוס גלובל טרוול ישראל בע"מ - בקשה לאישור הארכת התקשרות עם חברת אמדאוס גלובל טרוול​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/12/2018
67 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם רו"ח אילן שגב למתן שירותי ביקורת שכר תקופתית לעובדי קבלן​ מספר תקנה תאריך החלטה 16/07/2015
66 חברת קולטק - הארכת התקשרות עם חברת קולטק בנושא מוקד שירות טלפוני מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 19/12/2018
66 התקשרות עם חברת יוטו לצורך ליווי תהליך הסבת מערכת הקרן מפלטפורמת   FORMSל  ADF מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 09/07/2015
65 חברת אינטנסיטי - התקשרות בנושא שימוש בסיסמאות הזדהות OTP​ תאריך החלטה 13/12/2018
65 התקשרות עם משרד רו"ח סומך חייקין לצורך מתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי בנושא ניהול סיכונים באגף החשב הכללי, בהתאם למכרז מרכזי של החשב הכללי​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 24/06/2015
64 התקשרות עם חברת מיקוד למתן שירותי אבטחה, בהתאם למכרז מרכזי של החשב הכללי​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 24/06/2015
64 חברת בינת - בקשה לחידוש תחזוקה לשירות מורחב למתגי תקשורת לענבל במסגרת חשכ"ל​ מספר תקנה תקנה 34(8) + 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 13/12/2018
63 הארכת התקשרות עם חברת אר אקספרט בע"מ אשר מבצעת סדנאות תחקיר במוסדות הרפואיים הממשלתיים​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 02/06/2015
63 חברת וובמדיה - התקשרות להקמת תשתית שרות מול משרד הכלכלה​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 13/12/2018
62 הרחבת התקשרות עם חברת כחילה פתרונות הדפסה להוספת מכונת צילום ​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 02/06/2015
62 זוכי חשכ"ל- בקשה להתקשרות עם זוכי חשכ"ל לצורך רכישת רכבים פרטיים לעובדי החברה.​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 05/12/2018

עמודים