מכרזים

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
22/2022 מכרז פומבי לשירותים משפטיים למדינה בתחום האחריות מקצועית ברפואה תאריך פרסום 23/09/2022 תאריך סיום הגשה 12/01/2023 סטטוס פתוח
09/2022 מכרז פומבי לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור מינהל הרכב הממשלתי באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 22/09/2022 תאריך סיום הגשה 03/11/2022 סטטוס פתוח
16/2022 מכרז פומבי לשם קבלת שירותי ניקיון עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 08/09/2022 תאריך סיום הגשה 03/11/2022 סטטוס פתוח
17/2022 מכרז פומבי לבחירת יועץ חשבונאי לליווי אגף חשבונאות, בקרה ודיווח כספי ממשלתי בענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 10/08/2022 תאריך סיום הגשה 22/09/2022 סטטוס פתוח
11/2022 מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניטור שליטה ובקרה של תשתיות מחשוב עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 04/07/2022 תאריך סיום הגשה 11/09/2022 סטטוס סגור
07/2022 מכרז מסגרת לביצוע סקרי אבטחת מידע ו -PT עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 29/06/2022 תאריך סיום הגשה 11/08/2022 סטטוס מבוטל
12/2022 מכרז פומבי לאספקת שירותי חכירה ותחזוקה של מכונות להפקת מסמכים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 07/06/2022 תאריך סיום הגשה 17/08/2022 סטטוס פתוח
10/2022 מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת ניהול ממוחשבת עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות תאריך פרסום 30/05/2022 תאריך סיום הגשה 03/07/2022 סטטוס סגור
03/2022 מכרז לבחירת כותבי מכרזים בתחום מנהל הדיור תאריך פרסום 01/03/2022 תאריך סיום הגשה 01/04/2022 סטטוס פתוח
04/2022 מכרז פומבי משלים למתן שירותים משפטיים בתחום הרכב (רכוש) למדינה תאריך פרסום 21/02/2022 תאריך סיום הגשה 10/03/2022 סטטוס פתוח
06/2022 מכרז פומבי לבחירת חב' תכנון וחב' פיקוח, לביצוע פרויקטים בתחום מיגון אש ובתחום הרכוש עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 14/02/2022 תאריך סיום הגשה 13/03/2022 סטטוס סגור
38/2021 מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב פרטיים ומסחריים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 18/01/2022 תאריך סיום הגשה 17/02/2022 סטטוס סגור
28/2021 מכרז לאספקה הטמעה ותחזוקה של פלטפורמת XDR (מערכת משולבת EDR ו- אנומליה רשתית) עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 16/01/2022 תאריך סיום הגשה 01/03/2022 סטטוס סגור
33/2021 מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול וניהול הסדר פנסיוני עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 25/11/2021 תאריך סיום הגשה 30/12/2021 סטטוס פתוח
32/2021 מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחומי רכש טובין ושירותי תפעול למשרדי הממשלה, לליווי יחידת הרכש הממשלתית בענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 09/11/2021 תאריך סיום הגשה 13/12/2021 סטטוס סגור
31/2021 מכרז פומבי משלים לשירותי שמאות רכב וציוד מנועי עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה תאריך פרסום 01/11/2021 תאריך סיום הגשה 22/11/2021 סטטוס פתוח
26/2021 מכרז פומבי לקבלת שירותי איתור ומיון מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 02/09/2021 תאריך סיום הגשה 12/10/2021 סטטוס סגור
22/2021 מכרז פומבי להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט (פורטל ארגוני) עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 08/08/2021 תאריך סיום הגשה 21/10/2021 סטטוס פתוח
46/2020 מכרז פומבי למתן שירותי תיקונים לכלי רכב וציוד מנועי לרכבים מעל 5 טון, המכוסים בקרן הפנימית, אשר ניזוקו על ידי רכבים בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 06/08/2021 תאריך סיום הגשה 13/09/2021 סטטוס מבוטל
11/2021 מכרז פומבי לאספקת שירותי חכירה ותחזוקה של מכונות להפקת מסמכים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 02/08/2021 תאריך סיום הגשה 06/10/2021 סטטוס מבוטל

עמודים