מכרזים

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
06/2020 מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה לכלי רכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 04/07/2021 תאריך סיום הגשה 02/09/2021 סטטוס סגור
07/2021 הקמת רשימת מציעים לשם מתן שירותי תיקון נזק תאונתי למיגון רכבים ממוגני ירי, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 23/06/2021 תאריך סיום הגשה 30/06/2029 סטטוס פתוח
13/2021 הקמת רשימת מציעים לשם מתן שירותי תיקון ו/או החלפה של החלפים הייעודיים של רכבי כיבוי, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 20/06/2021 תאריך סיום הגשה 30/06/2031 סטטוס פתוח
23/2021 רשימת מציעים למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים עבור כלי רכב של מדינת ישראל וגופים נוספים תאריך פרסום 09/06/2021 תאריך סיום הגשה 01/07/2029 סטטוס פתוח
43/2020 מכרז פומבי למתן שירותי שינוע רכבים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 08/06/2021 תאריך סיום הגשה 06/10/2021 סטטוס סגור
18/2021 מכרז פומבי לבחירת יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום הייצור המתקדם בתעשייה תאריך פרסום 01/06/2021 תאריך סיום הגשה 30/06/2021 סטטוס פתוח
17/2021 מכרז פומבי לשירותי חקירות בתחום הביטוח עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה תאריך פרסום 26/05/2021 תאריך סיום הגשה 05/07/2021 סטטוס פתוח
16/2021 מכרז פומבי למרכזי סימולציות רפואיות לתכנון וביצוע סדנאות עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה תאריך פרסום 10/05/2021 תאריך סיום הגשה 29/07/2021 סטטוס פתוח
12/2021 מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחום הטכנולוגיה והדיגיטל לליווי יחידת הרכש הממשלתי בענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 03/05/2021 תאריך סיום הגשה 27/06/2021 סטטוס סגור
06/2021 מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים וקטנועים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 12/04/2021 תאריך סיום הגשה 20/05/2021 סטטוס סגור
01/2021 מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחום התקשורת לליווי יחידת הרכש הממשלתי בענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 22/03/2021 תאריך סיום הגשה 24/05/2021 סטטוס סגור
02/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 14/03/2021 תאריך סיום הגשה 22/04/2021 סטטוס סגור
44/2020 מכרז פומבי לבחירת מומחה הנדסי לביצוע בקרה על ההשקעות המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 1959 בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ. תאריך פרסום 14/02/2021 תאריך סיום הגשה 17/03/2021 סטטוס פתוח
41/2020 הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב מסחרי בלתי אחוד (טנדר) הנעה 4X4 מנוע דיזל משקל כולל 4.5-5.4 טון וטנדר 7-9 תאריך פרסום 08/12/2020 תאריך סיום הגשה 17/01/2021 סטטוס סגור
36/2020 הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות כלי רכב שטח ספורט (ג'יפ) 4X4 מנוע בנזין/דיזל תאריך פרסום 01/12/2020 תאריך סיום הגשה 12/01/2021 סטטוס סגור
33/2020 הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות לרכב מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר תאריך פרסום 01/12/2020 תאריך סיום הגשה 01/03/2021 סטטוס סגור
34/2020 בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות שירותי תיקונים לכלי רכב, רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי לרכבים בעיר אילת תאריך פרסום 12/11/2020 תאריך סיום הגשה 29/12/2020 סטטוס סגור
35/2020 מכרז פומבי לקבלת שירותי חקירת דליקות - מחוקרי דליקות ומהנדסי חשמל עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 01/11/2020 תאריך סיום הגשה 23/11/2020 סטטוס סגור
21/2020 מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי עזר משפטיים (איתור ומסירה) עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 25/10/2020 תאריך סיום הגשה 25/11/2020 סטטוס סגור
28/2020 מכרז פומבי למתן שירותי תיקון נזקי תאונות דרכים מורכבים לנגררים של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 20/10/2020 תאריך סיום הגשה 17/11/2020 סטטוס סגור

עמודים