מכרזים

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
29/2020 מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ פיננסי עבור מדינת ישראל באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 10/09/2020 תאריך סיום הגשה 29/10/2020 סטטוס סגור
11/2020 מכרז פומבי לבחירת מומחה חשבונאי לביצוע בקרה על ההשקעות המדווחות לרשות להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 1959, בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל אלקטרוניקה בע"מ תאריך פרסום 03/08/2020 תאריך סיום הגשה 29/11/2020 סטטוס סגור
20/2020 מכרז פומבי לבחירת יועצים חיצוניים בתחום ציוד קצה טכנולוגי ותשתיות תומכות ציוד טכנולוגי לליווי יחידת הרכש הממשלתית בענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 02/08/2020 תאריך סיום הגשה 03/11/2020 סטטוס סגור
25/2020 מכרז פומבי לביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או תחקיר אישי עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 16/07/2020 תאריך סיום הגשה 04/08/2020 סטטוס סגור
24/2020 הליך לקבלת הצעות לליווי וייעוץ מדיקו- לגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה תאריך פרסום 08/07/2020 תאריך סיום הגשה 23/07/2020 סטטוס סגור
18/2020 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום ביטוח כללי- אלמנטר עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 15/06/2020 תאריך סיום הגשה 15/07/2020 סטטוס סגור
12/2020 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום רשלנות מקצועית ברפואה וחבויות תלמידים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 15/06/2020 תאריך סיום הגשה 22/07/2020 סטטוס סגור
09/2019 הודעה בדבר הקמת רשימת מציעים למומחים רפואיים למתן חוות דעת רפואיות תאריך פרסום 08/06/2020 תאריך סיום הגשה 08/04/2029 סטטוס פתוח
15/2020 מכרז פומבי לביצוע סדנאות תחקיר ארגוני ו/או אישי עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה תאריך פרסום 02/06/2020 תאריך סיום הגשה 09/07/2020 סטטוס מבוטל
09/2020 מכרז פומבי לליווי וייעוץ מדיקולגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה תאריך פרסום 21/05/2020 תאריך סיום הגשה 08/06/2020 סטטוס מבוטל
20/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שערוך תכולות במבנים בבעלות המדינה ובהחזקתה, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 21/05/2020 תאריך סיום הגשה 21/06/2020 סטטוס סגור
14/2020 מכרז פומבי לקבלת שירותי תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 19/05/2020 תאריך סיום הגשה 29/06/2020 סטטוס סגור
13/2020 הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לקטנועים 240-400 סמ"ק תאריך פרסום 12/05/2020 תאריך סיום הגשה 18/06/2020 סטטוס סגור
31/2019 הצטרפות לרשימת מציעים בנושא תחזוקת כלי רכב ותיקון נזקי תאונות דרכים (מכרז מסגרת לשעבר מס' 05/2011), לצורך עריכת פניה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב מסחרי (טנדרים וטנדרונים) תאריך פרסום 20/04/2020 תאריך סיום הגשה 27/05/2020 סטטוס סגור
01/2020 מכרז פומבי למתן שירותי תיקונים לכלי רכב רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי לרכבים המכוסים בקרן הפנימית ורכבים אשר ניזוקו ע"י רכבים המכוסים בקרן הפנימית בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 06/04/2020 תאריך סיום הגשה 11/06/2020 סטטוס פתוח
05/2020 רשימת מציעים לשכירת אולמות ומתן שירותי אירוח לכנסים תאריך פרסום 26/03/2020 תאריך סיום הגשה 01/11/2025 סטטוס סגור
04/2020 הקמת רשימת מציעים לתכנון והתקנה של מיגון מפני אש ושיקום נזקים בחירום עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 22/03/2020 תאריך סיום הגשה 01/05/2029 סטטוס פתוח
29/2019 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ביצוע והטמעת טיוב לקטלוג הרכש הממשלתי המנוהל על ידי מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי של משרד האוצר תאריך פרסום 19/02/2020 תאריך סיום הגשה 23/04/2020 סטטוס פתוח
03/2020 מכרז פומבי לקבלת הצעות למערכת מידע למחירי חלקי חילוף לרכב עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 20/01/2020 תאריך סיום הגשה 09/02/2020 סטטוס סגור
23/2019 מכרז פומבי למתן שירותי הסעדה, ניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 03/12/2019 תאריך סיום הגשה 20/01/2020 סטטוס סגור

עמודים