מכרזים

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
08/2018 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מנהלת, ארגון והפקת קורסים בתחומים שונים תאריך פרסום 20/09/2018 תאריך סיום הגשה 22/11/2018 סטטוס פתוח
10/2018 מכרז פומבי למתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועי עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה תאריך פרסום 22/05/2018 תאריך סיום הגשה 14/06/2018 סטטוס סגור
12/2018 הליך פומבי לאספקה ותחזוקה של מערכת GDS עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית תאריך פרסום 15/05/2018 תאריך סיום הגשה 12/07/2018 סטטוס סגור
04/2018 מכרז פומבי למתן שירותי תיקון לכלי רכב, רכבי משימה/ממוגנים וציוד מנועי, של היחידות המכוסות בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, אשר ניזוקו בתאונות דרכים, עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 10/05/2018 תאריך סיום הגשה 20/06/2018 סטטוס פתוח
04/2017 מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ביטוח תאריך פרסום 03/05/2018 תאריך סיום הגשה 31/05/2018 סטטוס פתוח
05/2018 הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת טיסות בעלות נמוכה עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית תאריך פרסום 10/04/2018 תאריך סיום הגשה 01/01/2025 סטטוס פתוח
06/2018 הודעה על הקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת בתי מלון עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית תאריך פרסום 10/04/2018 תאריך סיום הגשה 01/01/2025 סטטוס פתוח
25/2017 הודעה על הקמת רשימת מציעים למתן שירותי מסעות לפולין לסוכנות הנסיעות הממשלתית, המנוהלת בענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 01/02/2018 תאריך סיום הגשה 01/01/2025 סטטוס פתוח
27/2017 מכרז פומבי מס' 27/2017 לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 23/11/2017 תאריך סיום הגשה 25/12/2017 סטטוס פתוח
14/2017 הליך משלים לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים למדינה בתחום הרשלנות הרפואית עבור הקרן הפנימית בהנהלת ענבל תאריך פרסום 19/09/2017 תאריך סיום הגשה 25/10/2017 סטטוס פתוח
10/2017 מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ארגון והפקת קורסים בתחום ביטוח (אלמנטארי + רכב) תאריך פרסום 17/09/2017 תאריך סיום הגשה 07/11/2017 סטטוס פתוח
09/2017 בקשה לקבלת מידע) (RFI- Request for Information בדבר: יכולות תמיכה בסאפ עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך 09/2017: תאריך פרסום 04/05/2017 תאריך סיום הגשה 18/05/2017 סטטוס סגור
01/2017 מכרז לשם מתן שירותים לאספקת חלקי חילוף מקוריים ותחליפיים לכלי רכב המכוסים בקרן הפנימית אשר ניזוקו בתאונות דרכים תאריך פרסום 06/04/2017 תאריך סיום הגשה 11/05/2017 סטטוס סגור
28/2016 הליך פומבי מנהלי תיקי השקעות תאריך פרסום 30/03/2017 תאריך סיום הגשה 27/04/2017 סטטוס סגור
02/2017 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל - מכרז משלים תאריך פרסום 30/03/2017 תאריך סיום הגשה 04/05/2017 סטטוס סגור
07/2017 הזמנה למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת לניהול דירקטורים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות תאריך פרסום 30/03/2017 תאריך סיום הגשה 08/05/2017 סטטוס סגור
23/2016 מכרז פומבי לקבלת שירותי פיתוח ואספקת רישוי עבור כלי דוחות BI תאריך פרסום 13/11/2016 תאריך סיום הגשה 16/01/2017 סטטוס סגור
21/2016 מכרז פומבי לקבלת הצעות למתו שירותי יעוץ סטטוטורי תאריך פרסום 05/09/2016 תאריך סיום הגשה 26/09/2016 סטטוס סגור
17/2016 פניה לקבלת הצעות לחברת השמה לשירותי איתור ומיון דירקטורים תאריך פרסום 25/08/2016 תאריך סיום הגשה 13/10/2016 סטטוס סגור
05/2011 מכרז מסגרת לתחזוקת כלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים תאריך פרסום 25/08/2016 תאריך סיום הגשה 30/06/2020 סטטוס מבוטל

עמודים