מכרזים

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
26/2016 הליך משלים לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ מרופאים מומחים תאריך פרסום 21/07/2016 תאריך סיום הגשה 05/09/2016 סטטוס סגור
19/2015 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אויר במבנה ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 21/07/2016 תאריך סיום הגשה 11/09/2016 סטטוס סגור
16/2016 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירות לייעוץ ארגוני ואבחון ארגוני ולביצוע תהליכי עומק במחלקות בבתיה"ח הממשלתיים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה תאריך פרסום 21/07/2016 תאריך סיום הגשה 12/09/2016 סטטוס סגור
07/2016 הזמנה לקבלת הצעות בתחום פיתוח לומדה מדיקולגאלית בנושא הרשומה הרפואית עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה לשימוש מוסדות הבריאות הממשלתיים תאריך פרסום 30/06/2016 תאריך סיום הגשה 08/08/2016 סטטוס מבוטל
24/2016 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי מידענות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה תאריך פרסום 27/06/2016 תאריך סיום הגשה 21/07/2016 סטטוס סגור
18/2016 מכרז פומבי 18/2016 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב כבדים (מעל 6 טון) אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 20/06/2016 תאריך סיום הגשה 19/07/2016 סטטוס מבוטל
14/2016 מכרז פומבי מס' 14/2016 לקבלת שירותי מחשוב (פיתוח, תחזוקה והנגשת אתרים) בחברת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 19/06/2016 תאריך סיום הגשה 03/08/2016 סטטוס מבוטל
20/2016 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לביצוע וליווי סדנאות תחקיר תאריך פרסום 30/05/2016 תאריך סיום הגשה 10/07/2016 סטטוס סגור
12/2016 הזמנה להגשת הצעות לבחירת יועצים חיצוניים לכתיבת מכרזים- מכרז מס' 12/2016 תאריך פרסום 11/04/2016 תאריך סיום הגשה 19/05/2016 סטטוס מבוטל
15/2016 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לייעוץ פיננסי עבור מדינת ישראל תאריך פרסום 07/04/2016 תאריך סיום הגשה 17/04/2016 סטטוס סגור
08/2016 מכרז פומבי לאספקת מכונות צילום והדפסה תאריך פרסום 09/03/2016 תאריך סיום הגשה 14/04/2016 סטטוס מבוטל
01/2016 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי ייעווץ פיננסי תאריך פרסום 04/02/2016 תאריך סיום הגשה 25/02/2016 סטטוס סגור
04/2016 מכרז פומבי לבחירת מתכננים ומפקחים לביצוע פרויקטים למיגון מפני אש תאריך פרסום 01/02/2016 תאריך סיום הגשה 01/03/2016 סטטוס מבוטל
23/2015 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 28/12/2015 תאריך סיום הגשה 18/01/2016 סטטוס מבוטל
09/2015 הליך לבחירת שמאי רכוש אלמטרי ושמאי יועץ רכוש תאריך פרסום 21/12/2015 תאריך סיום הגשה 21/01/2016 סטטוס מבוטל
11/2015 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 12/10/2015 תאריך סיום הגשה 26/10/2015 סטטוס מבוטל
02/2015 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 11/10/2015 תאריך סיום הגשה 11/11/2015 סטטוס מבוטל
17/2015 RFI-בקשה לקבלת מידע בדבר יכולות פיתוח וייצור חלפים למיגון מיוחד לרכבי המשימה של משטרת ישראל תאריך פרסום 13/08/2015 תאריך סיום הגשה 23/08/2015 סטטוס מבוטל
14/2015 הזמנה להגשת הצעות לבחירת מנהל פרויקט לביצוע רכש חיסונים תאריך פרסום 30/07/2015 תאריך סיום הגשה 10/08/2015 סטטוס מבוטל
10/2015 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי ייעוץ פיננסי למדינת ישראל תאריך פרסום 19/07/2015 תאריך סיום הגשה 04/08/2015 סטטוס סגור

עמודים