מכרזים

למשל, 07/12/2023
למשל, 07/12/2023
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
02/2013 הליך למתן שירותי אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות התרעת תאונות בכלי הרכב תאריך פרסום 27/01/2013 תאריך סיום הגשה 19/02/2013 סטטוס סגור
01/2013 מכרז למתן שירותי שמאות רכב וציוד מנועי תאריך פרסום 13/01/2013 תאריך סיום הגשה 05/02/2013 סטטוס סגור
99/9999 הודעה לספקי מכרז המסגרת - פירוט הפניות הפרטניות ומועד פרסומן - ראו קובץ מצורף תאריך פרסום 03/01/2013 תאריך סיום הגשה 03/02/2013 סטטוס סגור
07/2012 הזמנה לקבלת הצעות לרכישה ותחזוקה של מערכת גיבוי תאריך פרסום 18/11/2012 תאריך סיום הגשה 09/12/2012 סטטוס סגור
05/2012 מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ מרופאים מומחים לענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 10/05/2012 תאריך סיום הגשה 29/06/2012 סטטוס סגור
05-05/2011 תחזוקת כלי רכב – רכבי שטח / ספורט (ג'יפ) תאריך פרסום 11/03/2012 תאריך סיום הגשה 22/03/2012 סטטוס סגור
01/2012 מכרז מסגרת להיכלל במאגר חברות לתכנון התקנה ושירות של מערכות גילוי וכיבוי אש, טמ״ס וחברות לשיקום נזקים תאריך פרסום 15/01/2012 תאריך סיום הגשה 31/01/2017 סטטוס מבוטל
05-04/2011 תחזוקת כלי רכב – טנדרים וטנדרונים תאריך פרסום 01/01/2012 תאריך סיום הגשה 11/01/2012 סטטוס סגור
05-03/2011 תחזוקת כלי רכב - מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל ומקביליהם תאריך פרסום 15/12/2011 תאריך סיום הגשה 23/12/2011 סטטוס סגור
05-02/2011 תחזוקת כלי רכב - מסחרי אחוד/ אוטובוס זעיר תאריך פרסום 11/09/2011 תאריך סיום הגשה 19/09/2011 סטטוס סגור
05-1/2011 תחזוקת כלי רכב - משפחות מרובות ילדים תאריך פרסום 17/07/2011 תאריך סיום הגשה 04/08/2011 סטטוס סגור
05/2011 מכרז מסגרת למתן שירותי תחזוקה לכלי הרכב של מדינת ישראל תאריך פרסום 06/06/2011 תאריך סיום הגשה 06/06/2016 סטטוס מבוטל

עמודים